Thông Tin Hãng Sản Xuất

Freedom

"Tự do" tiếp tục cho ra đời nhiều tác phẩm khổ dâm nam chất lượng cao, tập trung kỹ lưỡng vào chân, tay, mông của phụ nữ, v.v.! Chúng tôi gửi lời cổ vũ đến những người đàn ông nghèo, những người chỉ có thể cảm thấy vui khi bị áp bức! Đối với một người phụ nữ, đàn ông là thứ để ra lệnh và ai đó dẫm lên mặt và cặc anh ta!
Không có video.